NÁVOD NA UŽITÍ A ÚDRŽBU NAŠICH PRODUKTŮ

ROSENÍ SKEL

(tvorba kondenzátu vodních par na izolačním dvojskle/trojskle)

Jak vlastně k samotné kondenzaci vodních par dochází?
Normální vzduch obsahuje obvykle vodní páry. Když je tento vzduch ochlazován, roste jeho relativní vlhkost při zachování množství v něm obsažené vody. Množství vodních par, které je vzduch schopen vstřebat, je ale omezené. Když je tato absorpční schopnost překročena, vylučují se vodní kondenzáty. Jedná se o místa rozhraničující prostory s různými teplotami (venkovní a vnitřní), v našem případě plocha tabule izolačního dvojskla či trojskla.

K orosení vnitřní tabule izolačního dvojskla/trojskla dojde v následujících případech:
teplý vzduch se náhle ochladí na studené vnitřní ploše tabule izolačního dvojskla/trojskla (jak je známo, studený vzduch má horší schopnost absorbovat vodní páru než teplý vzduch). Náhlé zvýšení koncentrace relativní vlhkosti v místnosti (tento výskyt kondenzátu se projevuje hlavně v kuchyních, ložnicích a koupelnách). K vzniku vody na spodním dílu rámu může dojít při přímém nárazovém dešti - nejedná se o vadu okna. Konstrukce okenních rámů i křídel zajišťují bezproblémový odvod takové vody a za pomoci otvorů umístěných z vnější strany rámu (jsou kryty okapničkami) umožňují rychlé odpaření vody a jakékoli zbytkové vlhkosti.

Činitel
Druh aktivity
Vlhkost
Člověk
Mírná aktivita
30 - 60 g/h
Středně těžká práce
120 - 200 g/h
Těžká práce
200 - 300 g/h
Koupelna
Vanová lázeň
cca 700 g/h
Sprchování
cca 2600 g/h
Kuchyně
Vařící a pracovní postupy
600 - 1500 g/h
Denní průměr
100 g/h
Pokojové květiny (např. fialky)
5 - 10 g/h
Květiny v květináči (např. kapradí)
7 - 15 g/h
Středně velký gumovník
10 - 20 g/h
Vodní rostliny (např. leknín)
6 - 8 g/h
Volná vodní plocha
cca 40 g/m2h
Mladé stromky (2 - 3 roky)
2 - 4 kg/h
Vzrostlé stromy (25 m)
2 - 3 m2h
Prádlo
Odstředěné
50 - 200 g/h
Mokré
150 - 200 g/h

Příčiny vzniku kondenzace
Nedostatečné větrání nebo nedostatečná tepelná izolace vnějších stěn.
Nedostatky ovlivněné konstrukcí stavby (studené mosty).
Falešné topení, nevhodné umístění (neumístěno pod oknem).
Neodborné užívání, špatně přerušované vytápění.
Nedostatečná cirkulace vzduchu.

Řešení příčin vzniku kondenzace
Doporučená vlhkost v obytné místnosti by neměla přesáhnout 50% a vnitřní teplota 20 - 21°C.
Časté, krátkodobé větrání, kdy nedojde k prochladnutí stěn a nábytku v místnosti.
Vhodnou pomůckou, která může včas informovat o aktuální vlhkosti je hygrometr („vlhkoměr"). Kondenzace většího množství vlhkosti pak není důvodem k reklamaci či seřízení oken, ale pouze ukazatelem, že mikroklimatický režim v místnosti není v pořádku.


VĚTRÁNÍ

(použití otevíravě sklopného kování)

Ovládání plastových oken

Poloha kliky k dlouhodobému větrání místnosti.
Poloha kliky ke krátkodobému větrání (nárazové větrání), nebo pro čištění okenních tabulí. Nenechávat okna bez dozoru!
Poloha kliky uzavřeno - místnost bez dozoru, není nutno větrat.
Zvláštní poloha kliky pro provedení mikroventilace.

ÚDRŽBA

(návod na údržbu plastových oken a dveří)

Vaše plastová/hliníková okna a dveře nevyžadují téměř žádnou údržbu. Přesto je třeba držet se následujících pokynů a doporučení.

Po montáži a následných zednických pracích je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. Vždy byste měli pečlivě odstranit zbytky ochranné folie z oken, nejpozději do 1 měsíce ode dne montáže. Zbytky malty po stavební činnosti odstraňujte z oken velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího tekutého prostředku.

K čištění, prosím, používejte vždy jen běžné čistící prostředky s nízkou agresivitou!!!

Dobré okno je více než prostředek pro vpuštění vzduchu a k udržení tepla: je to ozdobný prvek a zároveň i stavební díl, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky.

Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno mazat:Kování MACO

  • uzávěry a uzavírací čepy mazat technickou vaselinou
  • do všech vodících drážek kápnout pár kapek oleje na spodní táhla
  • u částí kování, které mají bezpečnostní charakter, proveďte jednou ročně kontrolu jejich opotřebení
  • všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno pravidelně mazat dle potřeby
  • je nutno používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi

UŽÍVÁNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

(základní informace)

Ochranou folii, která je „nalepena“ na celé ploše, odstraňte z dveřní výplně dle možností po zasazení dveří, nejpozději však do 1 měsíce. Dveřní výplně chraňte dostatečnou vzdáleností od topných zařízení, zářičů tepla a otevřeného ohně, rozhodně se vyvarujte i jakémukoli působení ostrých či tvrdých předmětů na výplň. Při běžném používání je naprosto dostačující, jestliže občas omyjete výplň pomocí hadru nebo houby v kombinaci se standardním čistícím prostředkem, který nesmí obsahovat abraziva (Jar, Pur a podobně). K čištění nepoužívejte také organická rozpouštědla, ředidla a chemické látky s neověřeným účinkem, jinak může dojít k nevratnému poškození povrchu výplně bez nároku na uznání reklamace. Doplňky (kování, skla a kliky) se udržují běžnými čistícími prostředky určenými pro daný druh použitého materiálu (Ekover, Pronto, Mr. Propper a další). Údržba a čištění standardního zasklení je v zásadě stejná jako umývání kterýchkoli oken, tedy za pomoci běžných prostředků určených pro tento účel (Okena, Mr. Muscle a další).


PÉČE O VITRÁŽOVÉ PROSKLENÍ

(základní informace)

Nepoužívat čistící prostředky obsahující líh! Čistit pouze tkaninou navlhčenou ve vodě na bázi mýdla a následně ihned vysušit jemnou tkaninou! Pozor na mechanické poškození! Olověná páska je glazurovaná a při mechanickém poškození ztrácí barvostálost!


UŽÍVÁNÍ A PÉČE O VÍCEBODOVÝ ZÁMEK VCHODOVÝCH DVEŘÍ

(všeobecné pokyny a doporučení)

Zámek je vhodné minimálně jedenkrát ročně promazat bezpryskyřičným olejem.

Kliku lze zatížit maximální silou v hodnotě 150 N. Uzamykání dveří provádět pouze pomocí cylindrické vložky či zkušebním klíčem.

Uzamykací elementy nesmí být u otevřených dveří nikdy ponechány ve vysunuté pozici.

Nikdy neovládat současně kliku s klíčem cylindrickou vložkou.

Západka (střelka) ani závora nesmí být nikdy mechanicky opracovávány.

Při zavírání vchodových dveří nepoužívat kliku, zavírat pouze tahem.

Bezplatná kalkulace

Nechte si vypracovat kalkulaci poptávky bez závazků. Vyplňte jednoduchý online formulář a my se Vám ozveme s vyhotovenou orientační cenou zakázky.

Nebo nám zašlete online vzkaz